افرادی که به اضافه وزن و چاقی مفرط مبتلا هستند، همیشه به دنیال یک راه سریع و آسان برای لاغری و کاهی وزن می گردند. عمل اسلیو معده یکی از این راه ها به شمار می آید.
رژیم های لاغری سریع همانند رژیم...