جست و جو:

نوع: ارسال ها; کاربر: irani

جست و جو: جست و جو در زمان 0.00 ثانیه صورت گرفت.

 1. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 11 قانون تامین اجتماعی

  ماده 11 قانون تامین اجتماعی:

  تأسیسات‌ و تجهیزات‌ درمانی‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ که‌ از محل‌ ذخایر سازمان‌ مذکور تأمین‌ شده‌ است‌ با حفظ‌ مالکیت‌ سازمان‌ در اختیار سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌...
 2. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 10 قانون تامین اجتماعی

  ماده 10 قانون تامین اجتماعی:

  از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون ‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستاییان‌ در سازمان‌ تأمین‌اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و...
 3. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 9 قانون تامین اجتماعی

  ماده 9 قانون تامین اجتماعی:

  انجام‌ تعهدات‌ ناشی‌ از موارد مذکور در بندهای‌ (الف‌ و ب‌) ماده‌ سه‌ این‌ قانون ‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ می‌باشد. (با تصویب لایحه قانون تشکیل شورای فنی...
 4. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 8 قانون تامین اجتماعی

  ماده 8 قانون تامین اجتماعی:


  بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون ‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون ‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون ‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌...
 5. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 7 قانون تامین اجتماعی

  ماده 7 قانون تامین اجتماعی


  افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون ‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه اجتماعی...
 6. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 6 قانون تامین اجتماعی

  ماده 6 قانون تامین اجتماعی

  اجرای‌ هر یک‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون ‌ درباره‌ روستاییان‌ و افراد خانواده‌ آنها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملکت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امکانات‌ و مقدورات‌...
 7. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 5 قانون تامین اجتماعی

  ماده 5 قانون تامین اجتماعی


  اتباع‌ بیگانه‌ که‌ در ایران‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند جز در مواردی‌ که‌ طبق‌ مقاوله‌ نامه‌ها و قراردادهای‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ بین‌ ایران‌...
 8. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 4 قانون تامین اجتماعی

  ‌ماده 4 قانون تامین اجتماعی:

  مشمولین‌ این‌ قانون ‌ عبارتند از:

  الف‌- افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار میکنند.

  ب‌ –سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از...
 9. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ‌ماده 3 قانون تامین اجتماعی

  ‌ماده 3 قانون تامین اجتماعی:  تأمین‌اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون ‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

  الف‌ – حوادث‌ و بیماری‌ها.
  ب‌ – بارداری‌.
  ج‌ – غرامت‌ دستمزد.
  د – ازکارافتادگی‌.
 10. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 2 قانون تامین اجتماعی

  ماده 2 قانون تامین اجتماعی(تعاریف):  1_ بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون...
 11. پاسخ
  0
  نمایش ها
  1

  ماده 1 قانون تامین اجتماعی

  ماده 1 قانون تامین اجتماعی

  به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین‌اجتماعی...
نمایش نتایج: از 1 به 11 از 11