لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

خدمت سربازی

شرایط احتساب خدمت سربازی به صورت رایگان
شرط اول:اتمام خدمت سربازی قبل از85/05/07
شرط دوم:داشتن سابقه بیمه اجباری قبل از خدمت
شرط سوم:داشتن سابقه بیمه اجباری بعد از خدمت و قبل از 85/05/07
هر سه شرط بالا همزمان باید وجود داشته باشد.

 

 

شرایط خرید سابقه خدمت سربازی
شرط اول:داشتن حداقل دو سال سابقه بیمه تامین اجتماعی
شرط دوم:بیمه شده در هنگام درخواست بیمه پرداز سازمان باشد.
هزینه: تقریبا دویست هزارتومان برای هرماه خدمت(متغییر با توجه به دستمزد فرد)
-امکان پرداخت نقدی و احتساب آنی سابقه خدمت سربازی و یا تقسیط در 12 قسط و احتساب سابقه بعد از پرداخت کامل اقساط وجود دارد.
-فرمول محاسبه هزینه احتساب هر ماه خدمت سربازی:جمع دستمزد بیمه شده در دوسال (دو سال قبل از ثبت درخواست) تقسیم بر 24 ضرب در هفت درصد

-برای خرید خدمت سربازی ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/امور بیمه شدگان /محاسبه خرید خدمت سربازی اقدام فرمایید.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/11

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی