لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی (عمومی)
دستمزد مبنا:5/182/890 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه سهم کارگر(7 درصد):363 هزار تومان

 

بیمه کارگران ساختمانی (نیمه  ماهر)
دستمزد مبنا:5/614/797 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه سهم کارگر(7 درصد):393 هزار تومان

 

کارگران ساختمانی (ماهر)
دستمزد مبنا:6/046/705 تومان
نرخ حق بیمه : 27 درصد
حق بیمه سهم کارگر(7 درصد): 423هزارتومان

 

حمایت های تامین اجتماعی  (بیمه کارگران ساختمانی)
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری:دارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-انعقاد قرارداد بیمه کارگران ساختمانی منوط به داشتن کارت مهارت فنی از آموزشگاه فنی و حرفه ای می باشد.

-بیمه کارگران ساختمانی دارای بازرسی بوده و برای احراز اشتغال به کار بیمه شده در شغل کارگر ساختمانی بازرسی و تحقیقات انجام می شود.

-پذیرش متقاضایان بیمه کارگران ساختمانی  متناسب با سهمیه اختصاص یافته و با رعایت نوبت انجام می گیرد. 

-اعتبار دفترچه درمان کارگران ساختمانی منوط به واریز حق بیمه همان ماه می باشد.

 

 

.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/2

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی