لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه رانندگان

بیمه رانندگان (درون شهری)
دستمزد مبنا:4/750/982 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و 283 هزار تومان
وانت بار،کامیونت،سواری،مینی بوس،اتوبوس

 

بیمه رانندگان برون شهری (مینی بوس و سواری)
دستمزد مبنا:5/182/890 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و400 هزار تومان
وانت بار،کامیونت،سواری،مینی بوس

 

بیمه رانندگان برون شهری (اتوبوس و کامیون)
دستمزد مبنا:6/478/612 تومان
نرخ حق بیمه : 27 درصد
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و 750 هزارتومان
اتوبوس و کامیون

 

حمایت های بیمه ای تامین اجتماعی  (بیمه رانندگان)
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری:دارد
دستمزد ایام بارداری (رانندگان خانم):دارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-انعقاد قرارداد بیمه رانندگان منوط به داشتن دفترچه کار یا کارت هوشمند از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور می باشد.

-شرط سنی حداکثر  50 سال سن

-افراد بالاتر از 50 سال باید متناسب با مازاد سنی سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

-افراد دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی به میزان ده سال یا بیش تر از شرط  سنی معاف هستند.

-مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا پایان ماه بعد می باشد. 

 

 

.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/3

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی