لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه اختیاری

بیمه اختیاری با نرخ 27 درصد
دستمزد مبنا:5/182/890 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و400 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:ندارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-امکان حذف دفترچه در این نوع بیمه وجود ندارد(امکان حذف دفترچه فقط در مشاغل آزاد،بیمه زنان خانه دار و دانشجویی وجود دارد)

-امکان تغییر بیمه اختیاری به سایر بیمه های تامین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه پردازی از محل اشتغال با احتساب سوابق پرداختی از بیمه اختیاری موجود است.

-شرط سنی بین 18 سال تمام تا 50 سال تمام(18 سال تمام یعنی شروع نوزده سالگی)

-افراد بالاتر از 50 سال باید معادل مازاد سنی،سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

-افراد دارای ده سال سابقه از شرط سنی معاف هستند.

-برای انعقاد قراداد بیمه اختیاری بیمه شده باید از قبل حداقل  30 روز سابقه قبلی داشته باشد.(افراد دارای پایان خخدمت از این شرط معاف هستند)

-برای عقد قرار داد بیمه اختیاری ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/بیمه شدگان خاص/انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام فرمایید.

.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/5

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی