لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه دانشجویی

بیمه دانشجویی 12 درصد
حق بیمه ماهانه:518 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه دانشجویی 14 درصد
حق بیمه ماهانه:605 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه دانشجویی 18 درصد
حق بیمه ماهانه:777 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

نکات مهم

-حقوق بازنشستگی هر سه مورد باهم برابر می باشد.

-در صورت درخواست حمایت درمانی(دفترچه) به ازای هر نفر مبلغ 72 هزارتومان به حق بیمه ماهانه اضافه خواهد شد.

-امکان استفاده از دفترچه پدر یا شوهر همزمان با پرداخت بیمه وجود دارد.

-بیمه پردازان "بیمه دانشجویی" فاقد حمایت درمانی می توانند در آینده با پرداخت هزینه از حمایت درمانی برخوردار شوند.

-امکان تغییر درصد بیمه دانشجویی به درصد های دیگر بیمه دانشجویی و  سایر بیمه های تامین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه پردازی از محل اشتغال با احتساب سوابق پرداختی از بیمه دانشجویی موجود است.

-شرط سنی بین 18 سال تمام تا 50 سال تمام(18 سال تمام یعنی شروع نوزده سالگی)

-افراد دارای ده سال سابقه از شرط سنی معاف هستند

-افراد بالاتر از 50 سال باید معادل مازاد سنی،سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

-امکان پرداخت بیمه دانشجویی همزمان با دریافت مستمری پدر یا شوهر وجود دارد و منعی از این جهت وجود ندارد.

-بیمه 12 درصد بدون نیاز به آزمایش می باشد(نیازی نیست بیمه شده قبل از بیمه شدن آزمایش خون انجام دهد)

-برای عقد قرار داد بیمه دانشجویی ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/بیمه شدگان خاص/انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی اقدام فرمایید.

.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/6

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی