لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

ک_ه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه مشاغل آزاد

بیمه مشاغل آزاد 12 درصد
حق بیمه ماهانه:518 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه مشاغل آزاد 14 درصد
حق بیمه ماهانه:605 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه مشاغل آزاد 18 درصد
حق بیمه ماهانه:777 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

نکات مهم

-حقوق بازنشستگی هر سه مورد باهم برابر می باشد.

-در صورت درخواست حمایت درمانی(دفترچه) به ازای هر نفر مبلغ 71 هزارتومان به حق بیمه ماهانه اضافه خواهد شد.

-بیمه پردازان مشاغل آزاد فاقد حمایت درمانی می توانند در آینده با پرداخت هزینه از حمایت درمانی برخوردار شوند.

-امکان تغییر درصد بیمه مشاغل آزاد به درصد های دیگر مشاغل آزاد و  سایر بیمه های تامین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه پردازی از محل اشتغال با احتساب سوابق پرداختی از بیمه مشاغل آزاد موجود است.

-شرط سنی بین 18 تا 50 سال تمام

-افراد دارای ده سال سابقه از شرط سنی معاف هستند

-افراد بالاتر از 50 سال باید معادل مازاد سنی،سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

-بیمه مشاغل آزاد بازرسی ندارد و افراد غیر شاغل هم می توانند بیمه واریز کنند.

-برای عقد قرار داد بیمه مشاغل آزاد ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/بیمه شدگان خاص/انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد اقدام فرمایید.

.

Trackback URI: https://otageabi.ir:443/index.php/trackback/9

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی